مجموعه اوکسیدا تولید کننده تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی مصاحبه‌ با مهندس میریان ؛ مديرعامل محترم مجموعه اوکسیدا و توضیحات ایشان درباره  سامانه اوکسیدا  امروز با توجه به موج پنجم کرونا،لازمه ی هر خونه ...