دکتر سعید محمد: از گزینه جریان انقلاب حمایت می‌کنم دکتر سعید محمد گفت: در راستای کمک به جبهه انقلاب به همه عزیزان این جبهه اعلام آمادگی کردیم که در هر بخشی که نیاز بود کمک خواهیم کرد. دکتر سعید محمد ...