ظریف اسناد رو کرد واشنگتن پست: کار کار ترامپ است بورل: توافقی بهتر، برای چه کسی؟   با تصمیم جدید تروئیکای اروپایی و به راه افتادن سازوکار حل اختلافات در برجام، این کشورها نشان دادند که دنباله رو ...