سرخط اخبار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ؛ ۱۷ مرداد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان مرکزی با اشاره به اتمام تعمیرات اساسی مخزن ۵۰۷ نفت کوره انبار نفت شهید آنجفی، گفت: مخزن یاد ...