اجرای فیلم‌های دلشدگان و مادر در ارکستر ملی ایران در اولین اجرای ارکستر ملّی ایران در سال جدید و در بخش نخست این برنامه، گروه سازهای ایرانی، موسیقی فیلم‌ دلشدگان به آهنگسازی حسین علیزاده را اجرا ...