تدبیر و امید در صنعت نفت ایران ؛ از افزایش تولید تا جنگ اقتصادی صنعت نفت در هشت سال گذشته، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. از افزایش تولید در میدان‌های مشترک نفت و گاز گرفته تا صادرات بنزین ...