بیش از ۱۱.۸ میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی منطقه خراسان شمالی توزیع شد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی از توزیع بیش از ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر نفتگاز بین مصرف‌کنندگان بخش ...