بحث و اظهار نظر از اواخر مرداد ماه از جایی شروع شد که موضوع درخواست تولیدکنندگان تایر برای افزایش هشت تا ۱۵ درصدی قیمت انواع تایر به دنبال افزایش قیمت مواداولیه مطرح شد. تا این لحظه هنوز مصوبه‌ای در ...