ادامه ساخت فیلمی که اکبر عالمی در حین فیلمبرداری آن درگیر کرونا شد و از دنیا رفت، تا یکی دو ماه دیگر از سر گرفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری “جایگاه داران”، زنده یاد اکبر عالمی یک سال قبل مشغول ساخت ...