سود ۹درصد، بازپرداخت ۱۰ساله هیئت وزیران آیین نامه وام مسکن بازنشستگان را تصویب کرد که بر اساس آن ۵۰میلیون تومان به بازنشستگان کلانشهرها و ۴۰میلیون تومان به ساکنان سایر شهرها اعطا می‌شود.  اسحاق ...