چه کسایی می‌توانند رمز دوم پویا دریافت نکنند؟ مهلت یک ماهه بانک مرکزی‌ برای استفاده از رمز دوم ثابت، رو به اتمام است. به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، کنار رفتن رمز دوم ایستا و سرآغاز یک تحول عظیم در ...