پراید ۱۳۸ میلیون تومان شد علی رغم رکود معاملات در بازار قیمت انواع خودروهای داخلی افزایش پیدا کرد. بازار امروز خرید و فروش خودرو امروز هم شاهد افزایش قیمت در انواع خودروهای داخلی بوده است بر همین ...