برنامه وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم برنامه خود را برای اداره این وزارتخانه در پنج فصل منتشر کرد. برنامه  مهندس جواد اوجی  به‌عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم برای ...