مردم دلال خرید و فروش بنزین می‌شوند؟ یک اقتصاددان درباره طرح اختصاص ۱۵ لیتر بنزین به هر کدملی گفت: بنزین را لیتری ۳هزار تومان کنند و به همه افراد ایرانی نفری ۱۵ هزار تومان یارانه نقدی بدهند، بهتر از ...