تعداد بی‌خانمان‌ها در سال 2019 میلادی در ایالت کالیفرنیای آمریکا در مقایسه با سال پیش از آن 16.4 درصد افزایش داشته است. به نقل از خبرگزاری فارس، وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا گزارش داد که ایالت ...