هنوز شرکت نفت طبق قانون ۴۰ سال پیش برخورد می‌کند عضو هیئت‌مدیره جایگاه‌داران سوخت استان هرمزگان افزود: جایگاه‌داران یکی از صنوفی بودند که در کرونا بیشترین صدمه را از این ویروس منحوس خوردند و هر روز ...