تقدیر مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از مدیریت مهندسی ساختار شرکت ملی پالایش و پخش در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت ملی پخش و اعضاء هیئت مدیره از مدیریت مهندسی ساختار شرکت ملی پالایش و پخش و ...