تهران- خبرگزاری “جایگاه داران”- همزمان با آغاز فصل جدید اجراهای نمایشی تماشاخانه ایرانشهر با سه نمایش «کرکس»، «اسطرلاب» و «غلامرضا لبخندی» فعالیت‌های خود را از سر گرفت. به گزارش خبرگزاری “جایگاه ...