میزان سقف افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۰ مشخص شد معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار اجاره نامه ها و سقف افزایش اجاره بها توضیحاتی داد. معاون دفتر اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در ...