معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی با تبریک ثبت «منظر فرهنگی اورامانات/هورامان» در فهرست میراث جهانی یونسکو، گفت: این رویداد تاییدی بر ارزش‌­های برجسته این سرزمین در مقیاس جهانی و گواه توافقی ...