تعطیلی جایگاه های سوخت تکذیب شد رئیس هیات امنای اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور ضمن تکذیب تعطیلی جایگاه های توزیع سوخت از کاهش ۷۰ درصدی مصرف بنزین خبر داد. ولی الله محمودی در خصوص میزان مصرف بنزین و ...