تهران- خبرگزاری “جایگاه داران”- بازیگر فیلم سینمایی «خشم و هیاهو»، گفت: این موهبتی است که خدا به من عطا کرده تا در فیلم «لیپاز» در مقابل نوجوانان که سرشار از خلوص نیت هستند، بازی کنم. به گزارش شنبه ...