کرمان – من هم همانند تک تک مسلمانان جهان که امروز جمعه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ دلشان بعد از شنیدن خبر شهادت سردار دلها از عمق جان سوخت، یک قاسم سلیمانیم، سردار دلها.  امروز ایران اسلامی و استان کرمان سرزمین و ...