نگاهی تحلیلی به نقاط ضعف و قوت حادثه پالایشگاه تهران خطر از بیخ گوش پایتخت گذشت؛ اگر حرارت به مخازن گاز مایع می رسید و حرارت این مخازن بالا میرفت امکان انفجار مخازن وجود داشت که به دلیل قدرت بالا و ...