سالن‌ ناصری سینمای هنر و تجربه خانه هنرمندان ایران که به دلیل اوج پنجم کرونا و قرمز بودن وضعیت شهر تهران تعطیل شده بود، فعالیت خود را از سر گرفت. به گزارش خبرنگار فرهنگی ، بنا بر تصمیم سازمان سینمایی ...