آزمایش ۱۰ نفر در سمنان مثبت بود/ برخی با بیماری هم با مماشات برخورد می‌کنند/ کرونا شوخی ندارد یکی از مشکلاتی داریم این است که هروقت تعطیلی صورت می‌گیرد، جمعیت میلیونی به سمت شهرهای شمال می‌روند و ...