دکتر نیکزاد احکام روسای ستادهای استانی «آیت الله رئیسی» را ابلاغ کرد رئیس ستاد انتخاباتی آیت الله رئیسی، احکام روسای ستادهای استانی را ابلاغ کرد. دکتر علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام ...