قوانین مصوب بخش تعاون اجرا شود رئیس اتاق تعاون ایران در نشست مشترک روسای اتاق های سه گانه با آیت الله رئیسی ، با تاکید براینکه در حوزه تعاون قوانین خوبی در مجلس تصویب شده، ولی به دلیل عدم توجه در ...