اردوگاه انقلابیون، سبد رأی من است/ منعی برای رابطه با آمریکا نیست/ درباره بابک زنجانی استعلام کرده بودم رستم قاسمی، کاندیدای احتمالی انتخابات ۱۴۰۰ می گوید؛ حضورم در انتخابات ۱۴۰۰ کاملا تصمیم شخصی ...