سالروز تکلیف فرزندان کارکنان شرکت ملی پخش برگزار شد طی مراسمی سالروز تکلیف فرزندان کارکنان شرکت ملی پخش در محل واحد فرهنگی ستاد، گرامی داشته شد. به مناسبت فرا راسیدن دهه مبارک کرامت، سالروز به سن ...