غضنفری رئیس ستاد رستم قاسمی شد وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم، رئیس ستاد رستم قاسمی داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری و وزیر سابق نفت شد. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم، رئیس ...