به گزارش روز شنبه از سازمان تامین اجتماعی، بر این اساس، همه بیمه شدگان و مستمری بگیران بازنشسته و ازکار افتاده کلی، که دارای حساب کاربری فعال در درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی هستند، می ...