به گزارش روز چهار شنبه از روابط عمومی سازمان «جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، این سازمان در خصوص مطالب مرتبط با سرم‌های دپو شده در گمرک که در برخی رسانه‌ها با عنوان «رسوب ۳ هزار و ۶۴۳ دستگاه کامیون در ...