این متخصص ژئوتوریسم و گردشگری گفت: بزرگترین سایت فسیلی در غرب خراسان کشف شده است و فسیل‌شناسان با مطالعه این منطقه می‌توانند گونه‌های مختلف آن را کشف کنند. علی‌اکبر شایان‌یگانه  درخصوص چگونگی کشف ...