شوک منتفی شدن اکران جدید به سینمادارها با منتفی شدن اکران فیلم‌های جدید سخنگوی انجمن سینمادارها بیان کرد، با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده واکنش سینمادارها اعلام خواهد شد. از چند هفته قبل که سینمادارها ...