سرخط اخبار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ؛ ۲۱ تیر مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان خرداد ماه، ۸۲ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان در ...