سهمیه اعتباری بنزین جانبازان واریز شد تا این لحظه اطلاعات تاکسی‌ها‌ی اینترنتی از وزارت کشور به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نرسیده، ولی سهمیه جانبازان واریز شده است. فاطمه کاهی ؛ سخنگوی شرکت ملی پخش ...