در واریز سهمیه گازوئیل تأخیري وجود نداشته است مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: تاکنون تأخیری در واریز سهمیه سوخت گازوئیل کشاورزان نداشته‌ایم. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ...