سرخط اخبار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ؛ ۲۲ تير مدیر شرکت ملی پخش فرآورد‌ه‌های نفتی منطقه چالوس از رمزگشایی بیش از سه ​هزار کارت هوشمند سوخت در نواحی تحت پوشش منطقه چالوس در سال ۱۳۹۹ خبر داد ...