معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بخش عمده‌ای از نیازهای سلول‌های بنیادی در کشور، توسط شرکت‌های داخلی تامین می‌شود. به نقل از فارس – سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره تجاری‌سازی ...