سرخط اخبار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ؛ ۵ تيرماه سیدمحمود طاهری؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم، گفت: از ابتدای اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروهای عمومی در کشور تاکنون ...