حضور در اماکن عمومی و نقاط گردشگری محبوب شهر «ریودوژانیرو» فقط با ارائه مدرک واکسینه‌بودن دربرابر ویروس کرونا امکان‌پذیر خواهد بود.  به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز جمعه مقامات «ریودوژانیرو»، پایتخت ...