دولت مخالف مصوبه مجلس؟ در شرایطی که مجلس خبر از ادغام یارانه و بسته کمک معیشتی می‌دهد، دولت از اجرای این طرح اظهار بی اطلاعی می‌کند. به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، آذرماه سال ۱۳۸۹ اولین مرحله ...