سرخط اخبار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ؛ ۲۳ تیر مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان سمنان با اشاره به اجرای طرح ویژه ای برای پیشگیری از فروش غیرمجاز سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی، ...