تجهیز جایگاه‌های سوخت به دستگاه بازیافت بخارات بنزین مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان از مجهز شدن جایگاه‌های سوخت کشور به تجهیزات بازیافت بخارات بنزین خبر داد. آقای علی تن پوشان با اعلام این خبر افزود: ...