فال بودا درهند، فال‌ای- چینگ در چین، فال‌قهوه یا فال ورقهای تاروت در اروپا از جمله فالهای بسیار معتبر جهانی هستند که جزو اسناد تاریخی سرزمینشان بشمار می آیند در کشور ما هم فال‌حافظ و استخاره با قرآن ...