به گزارش روز یکشنبه ، بر اساس آماری که گروه آمار و اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و هوانوردی ایران منتشر کرده است در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۸ هزار و ۴۷۶ نشست و برخاست در فرودگاه‌های تحت ...