به گزارش گروه فرهنگی از موزه سینما، جوایز، اسناد، مدارک، یادگاری‌ها و وسایل شخصی زنده یاد ماهچهره خلیلی به مجموعه منابع موزه سینمای ایران اضافه شد. گزیده‌ای از اقلام اهداشده آن مرحوم به شرح زیر است: ...