۱۳ هزار و ۶۹۰ خودرو در نوبت دوگانه‌سوز شدن قرار دارند مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه ۱۳ هزار و ۶۹۰ خودرو در نوبت تبدیل قرار دارند، گفت: مسافربرهای اینترنتی که ...