توقف فعالیت جایگاه عرضه بنزین آلوده به آب فعالیت یک جایگاه عرضه بنزین در محور اهواز – آبادان که در یکی از مخازن آن آب نفوذ کرده و موجب ایجاد مشکلاتی برای چند خودرو شده بود، متوقف شد. نعمت‌الله نجفی ...